Dôležité

 Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 sú všetky akcie organizované Prvým klubom turistov Diviaky až do odvolania ZRUŠENÉ.

                                                             © PKT Diviaky 2020