História Prvého klubu turistov Diviaky.

         

            Prvá zmienka o turistických aktivitách v Diviakoch je zaznamenaná v roku 1974. 5. mája roku 1976 mladí turisti, za účasti predsedu TJ Dynamo Diviaky Rudolfa Šefraníka a predsedu ZT ČSZTV v Martine Jána Jokla, založili Odbor turistiky TJ Dynamo Diviaky. Prvá túra už organizovaných diviackych turistov smeruje na najvyšší vrchol Veľkej Fatry Ostredok a uskutočnila sa 29. mája 1976. Ešte v tom istom roku, 30.októbra, vystúpili diviacky turisti na Tlstú, čím založili tradíciu výstupov, neskôr stretnutí turistov - veteránov. Vo februári 1977 Zimným výstupom na Drienok položili vtedajší priekopníci základný kameň dnešných Primátorských výstupov na Drienok. V apríli roku 1981, je založený Turistický oddiel mládeže (TOM) pri OTTJ Dynamo v Diviakoch. 11.decembra 1981 organizujú v Diviakoch "Večer diafilmov z činnosti TOM", ktorý odvtedy neprerušene pokračuje ako festival zo života ľudí v horách - "Ľudia a hory".

Od začiatku roku 1984 je predsedom OT Štefan Hudák, ktorý neprerušene stojí na čele diviackej turistickej komunity až do súčasnosti. V roku 1989 je zaznamenaná historicky najvyššia účasť na turistickej akcii OT Dynamo Diviaky - Výstupu mládeže na Vyšehrad sa zúčastnilo 667 turistov. Po splnení podmienok, bol 26. septembra 1989 Štefanovi Hudákovi udelený, ako prvému diviackemu turistovi titul Majster turistiky. 24. februára 1990 obnovuje na Slovensku činnosť Klub Slovenských turistov (KST) a 17. marca 1990 začína činnosť Odbor Klubu Slovenských turistov (O-KST) TJ Dynamo Diviaky. Prvým predsedom O-KST Dynamo Diviaky je Štefan Hudák. V tomto období dosahujú diviacki vysokohorskí turisti pozoruhodné výkony: 19. júla roku 1991 dosiahol vrcholu najvyššieho štítu Európy, Mont Blancu 4.810m n. m. Štefan Hudák (doposiaľ výškový rekord PKT Diviaky), 24. júla 1994 vystúpila trojica Diviačanov (Ján Hajabáč, Rado Petrovič a Štefan Hudák) na vrchol Matterhornu vysokého 4.478 metrov, 19. júla 1995 stoja na vrchole legendárneho Eigeru (3.970m n. m.) hneď štyria vysokohorskí turisti: Ján Ursíny, Ján Hajabáč, Radoslav Petrovič a Štefan Hudák a napokon 24. júla 1998 výstupom na Grandess Jorasses, vysoký 4.208 metrov, sa dvom členom Klubu, Jánovi Hajabáčovi a Štefanovi Hudákovi, podarí splniť ich sen a získať tzv. "Alpskú trojkorunu" za výstupy na tieto tri nádherné, ale veľmi náročné štíty.

17. januára 1997 dochádza k zmene názvu Klubu na dnešný Prvý Klub turistov (PKT) Diviaky. Za mimoriadne aktivity a prínos v oblasti Športu pre všetkých, pri príležitosti 25. výročia trvania Klubu, odovzdávajú na vrchole Drienka dňa 11. augusta roku 2001 primátor mesta Turčianske Teplice Jozef Turčány a predseda KST- T Vladimír Povoda diviackym turistom nový symbol ich Klubu - Klubovú vlajku. 21. januára 2005 bol PKT Diviaky zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR ako právnická osoba a 7. decembra 2005 sa PKT Diviaky stáva členom Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR (ATJK SR).


Primátor mesta Turčianske Teplice Ing. Jozef Turčány a predseda KST-T Ing. Vladimír Povoda odovzdali 11. augusta 2001 predsedovi PKT Diviaky Štefanovi Hudákovi nový symbol Klubu - klubovú vlajku.

                                                  © PKT Diviaky 2024