Kontakty

PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY

039 01 TURČIANSKE TEPLICE

Rakša 20

IČO: 37972618

www.pktdiviaky.sk

E-mail:  drahusa.borcovanova@gmail.com

Mobil: 0907508671


Predsedníčka PKT Diviaky                        Drahuša Borcovanová

                                                                   0907 508 671

                                                                   drahusa.borcovanova@gmail.com


Podpredseda PKT Diviaky                          Ján Legát

                                                                     0904 415 188

                                                                     delegat@slovanet.sk


Člen Výkonného výboru PKT Diviaky        Jaroslav Matúš

                                                                      0911 249 255

                                                                     javomatus@pobox.sk


Člen Výkonného výboru PKT Diviaky        Dušan Štancel

                                                                     0905 672 016

                                                                     dusanstancel@zoznam.sk


Kontrolór PKT Diviaky                                 Ján Fekeč

                                                                      0910 812 030

                                                                     enef@stonline.sk


Čestný predseda PKT Diviaky                    Štefan Hudák, majster turistiky


SENIORKLUB PKT DIVIAKY

039 01 TURČIANSKE TEPLICE

Teplická 888 / 10

www.turistikadiviaky.sk

E-mail: stevohudak@azet.sk

Mobil: 0944 947774; 0905 479001


Prezident SENIORKLUBU PKT Diviaky                         Štefan Hudák, majster turistiky

                                                                                        0905 479001          stevohudak@azet.sk


Viceprezidentka SENIORKLUBU PKT Diviaky              Marietka Bernátová

                                                                                         0908 912205         marieta.bernatova@gmail.com


Kronikárka SENIORKLUBU PKT Diviaky                        Gabika Mažáriová

                                                                                        0917 561409          gabulka4@gmail.com

                                                     © PKT Diviaky 2024